Jura - tallink

Tal-link | Jura

Tal-link Jura tilbyder:

Erhverv

 • Køb og salg af virksomhed
 • Generationsskifte
 • Stiftelse og omdannelse af virksomhed
 • Rådgivning om selskabsform
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Erhvervslejeret
 • Ansættelsesret og ansættelsesaftaler
 • Arbejdsret og arbejdsskadesager
 • Kontrakter
 • Partneroverenskomster
 • Virksomhedens forsikringsforhold
 • Kreditorforhandlinger
 • Pantsætning
 • Skattesager
 • Inkasso
 • Rekonstruktion
 • Konkurs

 

Privat

 • Arv og testamente
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Separation, skilsmisse og bodeling
 • Ugifte samlevende
 • Ægtepagt
 • Pensionsager
 • Kreditorordninger, herunder gældssanering
 • Syge- dagpengesager og sager om fleksjob og førtidspension
 • Andre sociale sager
Som juridisk rådiver i Tal-link Jura har Jette fokus på alle de juridiske aspekter – både de erhvervsmæssige og de private – der er relevante for en virksomhedsejer.